Medlemsbetingelser

 • Kampsports teknikker må ikke misbruges i slagsmål eller leg.
 • Indtager du lægeordineret medicin, skal du helst fortælle ved indmeldelsen.
 • Træningen sker på eget ansvar og for egen risiko.
 • Træningen foregår på eget ansvar. Klubben, trænere og partner kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader der måtte ske.
 • Smykker er ikke tilladt under træning, da det kan udgøre et faremoment ved træningen.
 • Negle skal være kortklippede og man møder altid soignerede til træning.
 • Hold en god tone overfor alle.
 • Gensidig respekt uanset køn, etnisk, kulturel eller social baggrund.
 • Ved manglende betaling af kontigent kan trænere sende en væk fra træningen, indtil dette er bragt i orden.

 

Husets regler

 • Ingen udendøres fodtøj i træningslokalerne.
 • Der skal holdes orden i klubben og ryde op efter sig selv.
 • Klubbens udstyr skal behandles med respekt og skal lægges pænt på plads efter brug.
 • Eget udstyr må ikke efterlades i klubben.
 • Medbragte ting, der anvendes i baderummet må ikke efterlades.

 

Træning

 • Vær omklædt og hav alt udstyr klar når holdet starter.
 • Kom tidligst 15 min før hold starter ikke før.
 • Vent på gang til din holde starte. Må ikke gå i træningssal for at vente.
 • Forlad træningssal med det samme når træningen er sluttet, så næste hold kan komme i gang.